بیمه تعاون حامی ویژه انجمن بهره وری ایران شد

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ، جلسه و نشست مشترک مهندس کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران و دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون هفدهم تیرماه در محل شرکت بیمه تعاون برگزار شد و نشان سیمین این انجمن به عنوان حامی ویژه به دکتر مظلومی اهدا شد.