مهندسی تمام خطر نصب

بیمه تمام خطر نصب برای نصب انواع ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات از قبیل ماشین آلات تولیدی و کارخانه ای ، تجهیزات نیروگاهی ، تاسیسات انتقال نیرو و … به کار میرود . مدت بیمه در بیمه تمام خطر نصب از شروع پیش انبارداری آغاز و پس از پایان دوره آزمایش ، خاتمه می یابد.

مهندسی تمام خطر پیمانکاری

این نوع بیمه پروژه های ساختمانی و عمرانی را در مقابل انواع خطرات طبیعی و انسانی تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه تمام خطر پیمانکاران ، هر خطری تحت پوشش است مگر آنچه که در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه استثنا شده باشد. از جمله اشتباه در طراحی ، عمد بیمه گذار ، جنگ ، شورش ، بلوا و آشوب .مدت بیمه در این نوع بیمه نامه نیز دوره اجرای پروژه یعنی از تاریخ پیش انبار داری تا زمان تحویل موقت را در بر می گیرد.

شکست ماشین آلات

موضوع بیمه شکست ماشین آلات وقوع هر نوع حادثه ای است که منجر به شکست فیزیکی ماشین آلات تولیدی در حال بهره برداری شود. از جمله خطرات تحت پوشش این بیمه می توان به عدم مهارت کارکنان در استفاده از دستگاه ، برخورد جسم خارجی ، ازهم جدا شدن قطعات دستگاه در اثر نیروی گریز از مرکز ،انفجار فیزیکی دستگاه ، کمبود آب در دیگها و مخازن ، اتصال کوتاه و نوسان برق و … اشاره نمود . از یک دیدگاه بیمه شکست ماشین آلات را می توان مکمل بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی دانست.

تجهیزات الکترونیکی

این نوع بیمه نیز شباهتهای زیادی به بیمه های شکست ماشین آلات دارد. لاکن منحصراً برای پوشش خسارتهای فیزیکی ناگهانی و سخت افزاری وارد به تجهیزات الکترونیکی از قبیل رایانه ها ، تجهیزات پزشکی ، ابزار دقیق مهندسی ، دوربینهای فیلم برداری و تجهیزات مونتاژ و صدابرداری سینمایی و… طراحی شده است.

سازه های تکمیل شده

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

 1. صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی

 2. زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان

 3. رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

 4. سرما – برف – بهمن – یخبندان

 5. سیل – طغیان آب – امواج دریا

 6. طوفان – گردباد – تندباد

 7. تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی

 8. خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

 9. سقوط – تصادم – واژگونی

 10. خرابکاری غیر گروهی

 • بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.
 • شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت بیمه تعاون که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به شرح زیر جبران می‌نماید:

 • استثنائات عمومی

بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران, جنبش‌های دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره, تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب) واکنشهای هسته‌ای, تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو .
پ ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی.
ت) توقف کار به طور کلی یا جزئی .

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند “الف” اعلام ‌دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

 • مدت بیمه

مسوولیت بیمه‌گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد، پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد آغاز می‌شود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار, بنابر اینکه کدامیک زودتر انجام ‌شود و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایش‌ها پایان می‌پذیرد، مگر آن که قبلا” به طور کتبی توافق دیگری شده باشد.
اگر آزمایش و یا بهره‌برداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از تاسیسات یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تامین بیمه‌گر و کلیه مسئوولیتهای مربوط به این بخش از تاسیسات و ماشین یا ماشین‌ها خاتمه می‌پذیرد و نسبت به قسمتهای دیگر تاسیسات یا ماشین‌های دیگر ادامه می‌یابد.
نسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد بیمه‌گر در لحظه شروع آزمایش خاتمه می‌یابد.

شرایط و فرآیند فسخ سازه های تکمیل شده

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه:

می دانیم که بیمه عقدی است قراردادی و در صورت رضایت طرفین ، قرارداد می تواند جاری و قانونی شود و هر موقع یکی از طرفین بنا به دلایلی مثل از بین رفتن مراتب تشدید خطر ، ورشکستگی بیمه گر ( فسخ یا ابطال از طرف بیمه گذار ) و عدم پرداخت حق بیمه ، خودداری از اظهار مطالب صحیح یا اظهار مطالب خلاف ، تشدید خطر ( فسخ یا ابطال از طرف بیمه گر ) بخواهند میتوانند قرارداد را فسخ یا ابطال کنند . در بیمه های مهندسی نیز هر زمان طرفین قرارداد تمایل داشته باشند می توانند عمل فسخ یا ابطال را انجام دهند .
در آن صورت چنانچه فسخ یا ابطال از طرف بیمه گذار باشد ، بیمه گر حق بیمه مربوط به مدتی را که قرارداد معتبر بوده است بر اساس نرخ کوتاه مدت و یا لحاظ کردن مدت صرف شده محاسبه   می کند و علاوه بر آن هزینه متعارف بازدید اولیه و کارشناسی بیمه گر ( در صورتی که هزینه شده باشد ) را کسر خواهد کرد و الحاقیه فسخ یا ابطال بیمه نامه را صادر خواهد کرد.

سایر رشته های مهندسی

بیمه های مهندسی از جمله رشته های مهم ونوین در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند که با توجه به کاربردهای گوناگون آن، از تنوع زیادی برخوردار هستند. در این زمینه بیمه نامه های مختلفی صادر می گردد که متداول ترین آنها درحال حاضر به شرح ذیل می باشند :

1ـ بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

کلیه طرحهای عمرانی در بخش ساختمان از تاریخ شروع به کار تا زمان تحویل موقت تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند. در این بیمه انواع عملیات ساختمانی نظیر احداث سدها، فرودگاهها، تونلها، سیلوها، بیمارستانها، هتل ها، بندرسازی، اسکله سازی، ساختمان ایستگاههای فرستنده رادیو تلویزیون و تأسیسات مخابراتی، ساختمانهای مسکونی و تجاری و هر نوع عملیات ساختمانی دیگر پوشش بیمه ای دریافت می نمایند.

2ـ بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)

این بیمه تأمین جامع و کافی در مقابل خطراتی است که به هنگام نصب تأسیسات و ماشین آلات پروژه های صنعتی و تولیدی از جمله نیروگاههای برق، خطوط انتقال نیرو، فولاد، ذوب آهن، خطوط راه آهن، پالایشگاهها، خطوط لوله نفت و گاز، فعالیتهای نساجی، شیمیایی و غیره به وقوع می پیوندد.
سایر بیمه نامه های مهندسی که برای زمان بهره برداری صادر می شوند شامل موارد زیر می باشد :

بیمه سازه های تکمیل شده
بیمه شکست ماشین آلات
بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری.
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار.
ییمه فساد کالا در سردخانه.

توضیح: در کلیه بیمه های فوق الذکر حسب مورد خسارات ذیل جبران می گردد

1ـ خسارات مالی وارد به موضوع بیمه در اثر حوادث مستثنی نشده در بیمه نامه که جنبه فیزیکی و ناگهانی و غیر قابل پیش بینی دارند.

2ـ خسارتهای وارد به اشخاص ثالث (جانی ـ مالی).
« خسارت در بیمه های مهندسی »
بیمه گذار موظف است به هنگام بروز خسارت دراولین اقدام بیمه گر را در ظرف مدت قید شده در بیمه نامه از وقوع خسارت حادث شده مطلع نماید و علت اصلی این امر نیز آن است که ممکن است آثار خسارات قبل از رسیدن کارشناسان بیمه و صورت برداری از مواضع خسارت دیده برطرف گردد و امکان تنظیم صورتجلسه نیز نباشد.
بیمه گذار می تواند خسارت وارده به عملیات اجرایی خود را از طریق تلفن و یا مراجعه حضوری بصورت شفاهی گزارش نماید که این حالت سریعترین روش می باشد هم چنین اعلام خسارت از طریق دورنویس یا ارسال نامه نیز امکان پذیر است. در هر صورت ضرورت ایجاب می کند تا بیمه گذار در صورت بروز هر گونه حادثه مراتب را با استفاده از سریعترین روش ممکن به بیمه گر اعلام کنند تا دچار ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اعلام خسارت نگردد.
پس از اطلاع بیمه گر از خسارت به یکی از روش های فوق، مسئول مربوطه روی آن دستور اقدام صادر می نماید و با توجه به تنوع و تفاوت بین انواع بیمه های مهندسی در رابطه با هر خسارت به صورت موردی مدارک لازم جهت ارزیابی آن خسارت از بیمه گر درخواست می گردد