امروزه هواپیما یکی از وسایل حمل و نقل آسان و سریع بین شهری و بین‌المللی است که در حمل و نقل مسافران و کالا نقش‌آفرین است. خطرات ناشی از استفاده این وسیله نقلیه بسیار پرهزینه و سنگین است.
بیمه”تعاون“ با بیمه‌گرهای دیگر به صورت اتکایی این خطرات را تحت پوشش قرار داده و جبران خسارت می‌کند.

انواع بیمه های هوایی در ارتباط با هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپترها و انواع هواپیماها و وسایل پرنده سبک و فوق سبک را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود که بیمه گذاران می توانند همه این پوشش ها را در قالب یک بیمه نامه خریداری نمایند:

1- بیمه های اجباری(قانونی):

پوشش بیمه های اجباری هر فروند هواپیما مطابق با دستور سازمان هواپیمایی کشوری ایران (ICAO) عبارتند از:
الف) بیمه مسئولیت قانونی شرکت های هواپیمایی نسبت به مسافران و خدمه پروازی:
بر اساس این پوشش، بیمه گر مسئولیت قانونی بیمه گذار را در ارتباط با صدمات مالی و جانی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و خدمه پروازی، مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالی که از هواپیما پیاده می شوند را تحت پوشش قرار می دهند. قابل ذکر است که هنگام تنظیم بیمه نامه می بایست به پیمان 1929 ورشو و پروتکل 1955 لاهه و نیز قانون دیات اسلامی توجه کامل داشت. همچنین بیمه گذاران در صورت توافق بیمه گر و همچنین تأیید سازمان  هواپیمایی کشوری می توانند پوشش بیمه ای ارزانتری را برای وسایل پرنده و هواپیماهای شخصی فوق سبک خود نسبت به بیمه مسئولیت سرنشین ابتیاع نمایند که فقط صدمات ناشی از حادثه وارد به سرنشینان که منجر به فوت یا نقص عضو دائم می گردد را جبران می نماید که پوشش بیمه حوادث سرنشین نام دارد.

ب) بیمه مسئولیت شرکت های هواپیمایی نسبت به اشخاص ثالث:
اگر در اثر سقوط و یا برخورد هواپیما، اشخاص ثالث (به غیر از سرنشینان هواپیما) دچار خسارت شوند بیمه گر با توجه به شرایط بیمه نامه و بنا به تشخیص محاکم صالحه، خسارت مالی و جانی را تا سقف سرمایه بیمه نامه جبران خواهد کرد.

2- بیمه بدنه هواپیما:

در این نوع  بیمه، بیمه گر مطابق با شرایط بیمه نامه کلیه خسارات کلی و جزئی وارد به بدنه هواپیما را پرداخت کرده، یا هواپیما را تعمیر و یا جایگزین می نماید.

 

مدت بیمه بدنه

مدت بیمه بدنه یک سال است که می‌تواند کمتر نیز باشد و براساس توافق بیمه گـر و بیمه‌گـذار تعیین می‌ شود.

انواع بیمه هوایی

 • بیمه فقط خسارت کلی
 • بیمه ریسک های روی زمین
 • بیمه قطعات یدکی
 • بیمه از دست دادن منافع
 • بیمه عدم النفع
 • بیمه مسئولیت هواپیما

  • مسئولیت بیمه گـذار در برابر مسافران ، اشخاص ثالث ، موسسات حمل و نقل و صاحبان کالا که خسارت و زیان وارد در تاخیر و تحویل را نیز شامل می‌شود ، بر عهده دارد.
  • مسئولیت مالکان و بهره برداران فرودگاه‌ها ، باند فرودگاه، نقل و انتقال چمدان و بار مسافران ، سر خوردن مسافر در محوطه لغزنده فرودگاه ، انفجار هواپیما هنگام سوخت گیری، تهیه و تأمین غذا ، تأخیر، مسمومیت غذایی، مسئولیت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری (سواری ، اتوبوس وکامیون که در محوطه فرودگاه تردد می‌کنند) را تحت پوشش قرار می دهد.
  • مسئولیت هواپیما در آشیانه و تعمیرگاه ، پارک هواپیما در آشیانه ، ریزش و خرابی آشیانه، سرویس و نگهداری هواپیما و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث را بر عهده دارد..

 

در زمان بیمه کردن بدنه و مسئولیت هواپیما چهار اصل زیر در نظر گرفته می شود

 • نوع هواپیما
 • خصوصیات، دانش فنی و ساعت پرواز خلبان
 • موقعیت جغرافیایی که هواپیما در آن مناطق تردد می کند

بیمه هواپیما معمولاً برای موارد زیر به کار می‌رود:

 • پرواز در خطوط هواپیمایی مجاز و به منظور فعالیت تجاری
 • به عنوان هواپیمای شخصی ، مصارف کاری و تفریحی
 • در مصارف علمی ، تحقیقاتی و عکسبرداری
 • برای مصارف کشاورزی
 • استفاده در مصارف صنعتی
 • پوشش‌های بیمه بدنه هواپیما

 

پوشش‌های بیمه بدنه هواپیما

اگر چه خسارات رایج آتش‌سوزی، دزدی، طوفان و خسارات زمینی (تصادم در غیر مواقع پرواز) دارای پوشش است اما بیمه بدنه هواپیما به صورت تمام خطر است و به سه شکل زیر ارائه می شود…

 • بیمه تمام خطر در زمانی که هواپیما در حرکت نیست : کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما درزمانی که در فرودگاه (زمین) قرار دارد و از نیروی محرکه خود برای حرکت و جابجایی استفاده نمی‌کند، تحت این نوع بیمه پوشش می‌گیرد.
 • بیمه تمام خطر بجز مواقعی که هواپیما در پرواز است : کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در روی زمین حتی خسارات زمان جابجایی هواپیما (taxing) شامل این نوع پوشش بیمه‌ای می‌شود.
 • بیمه تمام خطر، بر روی زمین و در زمان پرواز : کلیه خسارات و فقدان ناشی از حرکت، توقف و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین و در زمان پرواز مورد پوشش این بیمه قرارمی گیرد.

 

پوشش‌های بیمه مسئولیت هواپیما

جرح بدنی، به استثنای مسئولیت در قبال سرنشینان هواپیما

این نوع بیمه، بیمه‌گذار را در قبال اقدامات و دعاوی قانونی اشخاص ثالث برای مواردی چون جرح بدنی، بیماری، امراض و مرگ ناشی از حادثه (در قبال مالکیت، تعمیر و نگهداری و کاربرد هواپیما) با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه پوشش می‌دهد. در این نوع پوشش بیمه‌ای غرامت هر شخص در قبال خدمت و یا صدمات بدنی مشخص است و حداکثر تعهد بیمه‌گر برای خسارات ناشی از هر حادثه نیز معین است.

جرح بدنی سرنشینان هواپیما

در این نوع بیمه نامه‌ بیمه‌گذار در قبال دعاوی و اقدامات قانونی ، سرنشینان هواپیما را در مواردی چون جرح بدنی، بیماری، امراض و مرگ ناشی از حادثه هواپیما با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه،مورد پوشش قرار می‌دهد. لذا غرامت هر شخص در قبال فوت و یا صدمات بدنی مشخص است و حداکثر تعهد بیمه گر نیز برای خسارات ناشی از هر حادثه معین شده است.

بیمه مسئولیت خسارات مالی

این نوع پوشش، بیمه گذار را در قبال دعاوی و غرامت‌های مالی ناشی از فعالیت‌های مربوط به مالکیت، تعمیر و نگهداری و یا کاربرد هواپیما تأمین می کند. حدود مسئولیت بیمه‌گر برای هر حادثه معین است.

 

اطلاعات بیشتر

بیمه‌نامه‌های شناور (بیمه کشتی)

حدود 90% از کل جابجایی کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا و به وسیله (کشتی) یا شناورها انجام می‌پذیرد.

سه نوع پوشش بیمه‌ای اصلی و متداول در این رشته به شرح ذیل وجود دارد:

 

 • بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناور

براساس کلوزهای انستیتو بیمه‌گران لندن بدنه و ماشین‌آلات شناورها تحت پوشش قرار می‌گیرند.

این کلوزها کاملأ استاندارد و دارای تنوع گسترده بوده و هر کلوز مبین پوشش خاصی می باشد.
مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه های شناورها:

  1. کلوز 280 (زمانی) تمام خطر

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از :

– خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
– آتش سوزی و انفجار
– تفدیه یا jettison (به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و ما بقی کالاها)
– خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تأسیسات بندری یا سکوها
-خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
-خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
-خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
-سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم(در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه، مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز، قابل جبران می باشد.)
-زیان همگانی
-هزینه های نجات

  1. کلوز248 (زمانی) خسارت کلی +سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات:

این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

 1. کلوز289 (زمانی) خسارت کلی+ هزینه های نجات:
  این کلوز نیز خسارت کلی و یا از بین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد.
 2. کلوز 346 (زمانی)تمام خطر:
  این کلوز  یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را پوشش می دهد و ویژه شناورهای صیادی است.
 3. کلوز 281 (خطر جنگ):
  این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که به صورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد. 

    • بیمه مسئولیت شناورها

  علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین آلات شناورها را تهدید می کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می باشند. همچنان که در موارد وقوع تصادم (collision) مسئول هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها(pollution) می باشد. حال با توجه به اینکه کلوزهای مورد استفاده در بدنه شناورها، مسئولیت مالکان را اصلاً پوشش نمی دهد و آنهایی هم که پوشش می دهند به صورت کاملاً محدود بوده و فقط مسئولیت شناورها در هنگام وقوع تصادم و برخورد با کشتی دیگر را پوشش می دهند، لذا به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ هایی تأسیس شده اند که به کلوپ های (P&I) معروف می باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می باشد را پوشش می دهند.

   

    • بیمه‌نامه سازندگان شناورها

  مالکان کارخانجات ساخت شناورها و حوضچه‌های تعمیراتی با خطرات خاصی مواجه هستند که این خطرات تحت کلوز‌های استاندارد جهانی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

   

  اطلاعات بیشتر

با توسعه فعالیت‌های مالی و بانکی ، خطر نگهداری و حمل و نقل وجوه نقد و اوراق بهادار افزایش یافته است. بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها، کارخانجات و … در جهت حفظ و نگهداری این نوع دارائی‌ها امکانات پیشگیرانه‌ای را فراهم نموده‌اند. اما خطراتی چون دزدی، آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله ، تصادف وسیله نقلیه حامل وجوه و … همواره ممکن است حادث گردد. شرکت ” بیمه تعاون“ با بیمه نامه پول این خطرات را تحت پوشش قرار داده و چنانچه حادثه احتمالی روی دهد جبران خسارت می‌نماید.

انواع وجوه نقد و اوراق بهادار که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند:

 • اسکناس یا وجوه رایج مملکتی
 • سکه
 • چک بانکی و تمبرهای مالیاتی
 • وجوه در گردش
 • اوراق بهادار

 

 بیمه پول شامل بیمه پول در صندوق و پول در گردش می شود:

بیمه نامه پول در صندوق

فقدان وجوه نقد و یا اسناد مالی که قابل تبدیل به پول باشند از قبیل چک های مسافرتی، چک های بانکی، سفته و اوراق بهادار که  موضوع این بیمه نامه  می باشند، در  اثر  بروز خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، سرقت، دزدی یا شکست حرز و تصادف وسیله نقلیه حامل وجوه که منجر به مفقود و یا از بین رفتن وجوه گردد، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.
متقاضیان این بیمه نامه می توانند کلیه  شرکت ها، کارخانجات تولیدی، موسسات اعتباری، بانک های قرض الحسنه، فروشگاه های زنجیره ای، آژانس های صندوق مسافرتی و … که همگی به نوعی با مسئله نقدینگی و نگهداری وجوه در صندوق در طی شبانه روز و همچنین با  نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به  نقطه دیگر روبرو  بوده و لذا  هر  یک از این  واحدهای اقتصادی و بازرگانی به منظور حفظ اموال اشخاص ثالث که به صورت امانت نزد آنها  قرار دارد، از این پوشش بیمه ای،می توانند بهره مند گردند.
در این نوع  بیمه، پول “اسکناس یا وجوه رایج  مملکتی “،سکه “به  استثنای “مسکوکات گرانبها”، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور  نگهداری می شود در مقابل خطر سرقت با شکستن حرز، تحت پوشش بیمه ای می باشد. ضمناً چنانچه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد خسارات وارده به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

 بیمه نامه پول در گردش

در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.

بیمه اعتباری

بیمه های اعتباری، براساس این طرح تسهیلات بانک ها و مطالبات شرکت هایی که کالا و محصولات خود را بصورت اقساطی به فروش می رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت هایی که براساس قرارداد فروش تنظیمی ، عملیات فروش های اعتباری انجام می دهند می توانند برای اطمینان از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه ای یاد شده استفاده نمایند.

 

اطلاعات بیشتر