سرمایه بیمه: سرمایه بیمه‌نامه‌های عمر و حوادث گروهی بر 2 نوع می‌باشند:

سرمایه ثابت: مبلغ سرمایه جهت کلیه بیمه‌شدگان یکسان و مبلغ ثابتی انتخاب می‌شود.

سرمایه 30.000.000 ریال

50.000.000 ریال و بالاتر

ضریبی از حقوق: مبلغ سرمایه بیمه بر اساس مضربی از حقوق تعیین می‌شود.

ضرایب انتخاب‌شده معمولاَ عبارتند از 30، 45، 50، 60 برابر آخرین حقوق و مزایای بیمه‌شده.

 

در صورتی که سرمایه بیمه بر اساس ضریبی از حقوق تعیین شده باشد ضروری است مبنای مبلغ بیمه (نوع پوشش) مشخص شود که به شرح زیر است:

 • آخرین حقوق و مزایا ـ حقوق مشمول کسر حق بیمه (حقوق پایه + حق مسئولیت + حق عائله‌مندی)
 • آخرین حقوق پایه ـ‌ اولین لیست حقوق اعلام‌شده

با افزایش حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان، سرمایه آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و در پرداخت حق بیمه نیز هر یک به تناسب حقوق و مزایا در پرداخت حق بیمه مشارکت خواهند کرد.

 

* مدت بیمه یک سال تمام شمسی است

 

اهداف

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه باربری، زیان های مالی کالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط حمل و نقل ( دریایی، هوایی، زمینی ) مورد پوشش قرار می‌دهد و هدف از آن حفظ منافع صاحبان کالا، تجار، وارد کنندگان و در نهایت حفظ منافع ملی است.

در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می گردد. این بیمه نامه دارای انواع زیر است:

 • شرط تلف کامل کالا(total loss)

در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.

 • بیمه نامه باربری با شرایط C:

در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است : آتش سوزی یا انفجار- به گل نشستن و زمین گیر شدن-غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی- تخلیه کالا در بندر اضطراری –تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

پوشش خطر بیمه شده کالا در شرایط C

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادف یا برخورد کشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
 • زیان همگانی و هزینه‌های نجات
 • مسئولیت مشترک در تصادف

 

 • بیمه باربری با شرایط B:

علاوه بر کلیه خطرات مربوط به شرایط C
در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت میگیرد: زلزله-آتشفشان یا صاعقه- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ،شناور،محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل- تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور- و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل- دزدی – پارگی – سائیدگی –زنگ زدگی- آبدیدگی-قلابزدگی- روغن زدگی- شکست- خراشیدگی و ضربه دیدگی- کج شدگی ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیکر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز .

پوشش خطرات بیمه شده کالا در شرایط B

 • کلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می‌گیرند
 • زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، وسیله، کانتینر یا انبارکالا
 • تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور

 

 • بیمه باربری با شرایط A:

این نوع از بیمه باربری را می توان کاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون کسر فرانشیز جبران می کند مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.

پوشش خطرهای بیمه شده کالا در شرایط A

کاملترین نوع پوشش بیمه‌ای، شرایط A است در این پوشش تقریباً کلیه خطرات احتمالی در جریان حمل تحت پوشش بیمه گران قرار خواهد گرفت. به جز استثنائاتی که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌گردد.

 

استثنائات

 1. اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای
 2. عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
 3. سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
 4. نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
 5. تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
 6. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 7. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند.
 8. آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی
 9. آسیب یا هزینه های ناشی از خطرات جنگ- اعتصاب – شورش – بلوا – تروریسم مگر با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار

 

مواردی که به هیچ وجه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد

 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی
 • نامناسب بودن کشتی، وسیله حمل، کانتینر و … مشروط به اینکه بیمه‌گذار و کارکنان از این موضوع اطلاع داشته باشند.
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه ناشی از جنگ، جنگ داخلی، بلوا و …
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و یا اثرات ناشی از این امور
 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران

 

مراحل صدور بیمه های باربری وارداتی

1. مشتری برحسب نیاز “فرم پیشنهاد”را مبنی بر صدور بیمه نامه های باربری تکمیل میکند.
2. اداره کالا نرخ تعیین شده را در قالب نامه ‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید
3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ ای تائیدیه آنرا به اداره کالا اعلام می‌کند.
4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره کالا، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌ بیمه را محاسبه می‌نماید.
5. اداره کالا طی نامه‌ای حق‌ بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
6. مشتری یا مبلغ حق بیمه را در حساب بیمه تعاون واریز کرده و “فیش واریزی” را به اداره کالا تحویل می‌دهد و یا “چک” مبلغ حق بیمه را ارائه می‌دهد.
7. اداره کالا، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق بیمه، “گواهی دریافت حق‌ بیمه” را به مشتری تحویل می‌دهد.
8. مشتری گواهی دریافت حق‌ بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.

مدارک صدور بیمه های باربری وارداتی

مدارک مورد نیاز قرارداد بیمه حمل و نقل کالا وارداتی
1. فرم پیشنهاد بیمه باربری
2. فیش نقدی
3. گواهی دریافت حق بیمه
4. گواهی بیمه
5. گواهی حمل (پس از دریافت اطلاعیه های بانکی و یا اعلامیه های حمل مربوطه می بایستی طبق مقررات و شرایط بیمه نامه برای کلیه محمولات بیمه شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود)

 

حداقل تعهدات بیمه های باربری وارداتی

زمان آغاز تعهد بیمه برای بیمه ‌نامه‌های صادراتی برابر زمان حرکت کالا از مبدا می‌باشد و مدت اعتبار آن در صورتی ‌که کالا به صورت زمینی یا دریایی حمل شود و یکی از کلوزهای A و B و C را داشته باشد 60 روز و در صورتی‌ که به صورت هوایی حمل شود و یکی از کلوزهای A و B و C را داشته باشد، 30 روز از مرز ورودی کشور مقصد در نظر گرفته شده است. در صورتیکه کالا زودتر از این مدت به مقصد برسد نیز اعتبار بیمه ‌نامه به پایان می‌رسد.
در صورتی که پوشش شرط تلف کامل کالا (Total Loss) را داشته باشد، اعتبار بیمه ‌نامه از شروع حرکت کالا تا رسیدن به مرز ورودی کشور مقصد می‌باشد.

 

محاسبه حق بیمه بیمه های باربری وارداتی

محاسبه حق بیمه

به موجب آیین نامه شماره 8 شورای عالی بیمه، نرخ حق بیمه، بیمه های باربری پس از کسر تمامی «کاهشهای اجباری مصوب بیمه مرکزی ایران» (کاهش های اجباری دوره ای مصوب بیمه مرکزی که در نرخهای فوق، حسب مورد لحاظ شده اند، عبارتند از: 1- 15% از تاریخ 1/1/1359 برای تمامی انواع پوششهای بیمه باربری ؛ 2- 200% از تاریخ 28/8/1380 برای تمامی انواع پوششهای بیمه باربری ؛ 3- 10% از تاریخ 1/7/1383 فقط برای کلوزهای A و B؛ 44- 10% از تاریخ 1/1/1384 فقط برای کلوزهای A و B؛ 5- 20% از تاریخ 1/1/1385 برای تمامی انواع پوششهای بیمه باربری ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

بیمه نامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیت

o نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط» C بدون عدم تحویل»، معادل 63/1 در هزار می باشد

o نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط» C به انضمام عدم تحویل»، معادل 9/1 در هزار می باشد

o نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط B و همچنین فرانشیز مربوطه برای هر یک از اقلام به موجب جدول ضمیمه قابل محاسبه می باشد

o نرخ پایه حق بیمه باربری با شرط A ، بیست درصد بیشتر از نرخ پایه حق بیمه با شرط B محاسبه شده به موجب بند فوق الذکر می باشد.

o نرخ پایه پوشش از بین رفتن و یا تلف کلی کالا (Total Loss) در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی و یا غرق شناور پس از کسر کاهشهای اجباری مصوب بیمه مرکزی، معادل 08/11 در هزار می باشد.

بیمه عمر گروهی که شامل :

بیمه عمر گروهی ساده زمانی
بیمه عمر مانده بدهکار گروهی
‌ بیمه عمرو و حوادث گروهی سرمایه ثابت

بیمه عمر و حوادث گروهی ضریبی از حقوق
بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت
بیمه عمر مانده بدهکار گروهی:

در این بیمه، سرمایه بیمه‌نامه متناسب با زمان کاهش می‌یابد. مثلاَ در یک بیمه 10 ساله، اگر فوت در سال اول اتفاق بیفتد کل سرمایه مندرج در بیمه‌نامه و اگر فوت در سال دوم رخ دهد 10/9 از سرمایه بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. این بیمه امروزه کاربرد زیادی دارد زیرا بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به جهات مختلف و به خصوص در زمینه تهیه و یا ساخت مسکن و یا رفع نیاز وام دریافت می‌کنند و پس از فوت آن‌ها، خانواده قادر به پرداخت اقساط نخواهند بود.

موضوع بیمه: خطرهای مشمول بیمه عمر زمانی مانده بدهکار (فوت به هر علت) هر یک از بیمه‌شدگان

 • نرخ پایین‌تر نسبت به بیمه‌نامه‌های انفرادی

 • یکسان بودن نرخ در مورد کلیه بیمه‌شدگان

 • عدم نیاز به انجام آزمایشات پزشکی

 • امکان کم و زیاد کردن تعداد بیمه‌شدگان

 • تسهیلات در بررسی و پرداخت خسارت

 • امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی در طول قرارداد